Overweldigende belangstelling PiëzoMethodiek Congres in Leiden

“PiëzoMethodiek helpt mensen te worden hoe ze echt zijn”

Het jaarlijkse PiëzoMethodiek Congres vond dit jaar voor het eerst in Leiden plaats en is met overweldigende belangstelling bezocht. De ruim 170 aanwezigen maakten in de Burgerzaal van het stadhuis gezamenlijk een start. Wethouder Van Gelderen nam als eerste spreker het woord: “De PiëzoMethodiek helpt mensen te worden wie zij echt zijn.” In drie jaar tijd zijn gemeente Leiden en organisaties druk bezig geweest met het neerzetten van de PiëzoMethodiek bij organisaties in de stad. De PiëzoMethodiek gaat uit van het talent van mensen en helpt mensen om zichzelf verder te ontwikkelen en een netwerk op te bouwen. Wethouder Damen ging tijdens het plenaire programma in op het belang van een krachtige samenwerking tussen organisaties in de stad en dat deze samenwerking ontstaat doordat de organisaties op dezelfde manier gaan werken. Tijdens dit congres werd een inkijkje gegeven in de praktische werkwijze van de methodiek in projecten en in de wijken van Leiden. De middag stond in het teken van verdiepende workshop gegeven op unieke locaties in de binnenstad van Leiden. Het congres werd dit jaar georganiseerd door Piëzo in samenwerking met de gemeente Leiden en de organisaties in de stad die ook met de PiëzoMethodiek werken.

Lancering Piëzo Tool Leiden en publicatie tussentijdse rapportage Movisie

Tijdens het congres lanceerde Kirsten Zitman, teammanager iDoe, de Piëzo Tool voor Leiden. Een tool die de verbinding maakt tussen organisaties die met de Piëzo methode werken en tussen vrijwilligers (www.i-doe.nl). Ook presenteerde Marijke Booijink, senior adviseur effectieve interventies en onderzoeker bij Movisie, de tussentijdse rapportage van het onderzoek naar de PiëzoMethodiek (http://www.piezomethodiek.nl/?p=410).

De  PiëzoMethodiek 

De PiëzoMethodiek is ontwikkeld door de Zoetermeerse organisatie Piëzo. Het is een methode om de persoonlijke ontwikkeling van mensen in een kwetsbare positie (en daarmee hun mogelijkheden) om te participeren te vergroten. Het geeft mensen de ruimte om zelf te ontdekken wat hun talenten zijn en hoe ze die willen gaan én kunnen benutten.

Jaarlijks organiseert zij het PiëzoMethodiek Congres voor organisaties die al met de methode werken en geïnteresseerden in de methoden. Deelnemers en medewerkers van organisaties en gemeenten verdiepen zich tijdens het congres in de methodiek en hoe zij door het werken hiermee iets kunnen betekenen in de ontwikkeling van mensen. Landelijk werken zestien organisaties met de PiëzoMethodiek verspreid over dertien gemeenten.

Neem voor meer informatie over de PiëzoMethodiek contact op met Jocelyn Heidweiller via helpdesk@stichtingpiezo.nl of 06-51948552/ 079-8885550 of met Thera Leenman, 06-52478328

Recent

Fietscontrole voor het verkeersexamen

Een gezonde en volwaardige zomermaaltijd – voorlichting/workshop door de diëtiste bij inZet Centrum

Hoe kan ik beter mijn grenzen stellen? – workshop door Indigo Preventie

Word voorlezer bij de VoorleesExpress en maak het verschil!

Geef een reactie