Opening van de ComPositie in Buytenwegh

Met veel belangstelling is het gebouw -aan de Cesar Franckrode in Buytenwegh – van het ID College, Piëzo en de gemeente Zoetermeer geopend! Ook is de naam van het gebouw door wethouder Taco Kuiper samen met de jury onthuld. Activiteiten en rondleidingen van en voor wijkbewoners gaven een mooie indruk van alles wat er in het gebouw wordt georganiseerd.

ComPositie-02

Korte terugblik
Het ID College, de gemeente Zoetermeer en Piëzo zijn met elkaar gehuisvest in een gebouw aan de Cesar Franckrode 62-64. De organisaties en de mensen die er dagelijks komen hebben inmiddels hun draai gevonden. Ook wordt er goed samengewerkt met de andere wijkpartners, winkeliers, de wijkpost en de wijkregisseur, De samenwerking is er op gericht om van deze locatie een plek te maken waar buurtbewoners van Buytenwegh maar ook andere Zoetermeerders elkaar kunnen ontmoeten en zichzelf kunnen ontwikkelen.

Prijsvraag
Er is een prijsvraag uitgezet om samen met de buurt en wijkpartners tot een passende naam voor het gebouw te komen. Uit meer dan 40 inzendingen is er door de jury unaniem gekozen voor een naam die past bij de doelen van de organisaties en de functie van het gebouw.

ComPositie-06Waar komt de naam ComPositie vandaan?
De jury was gecharmeerd van deze naam, dat muziekstuk betekent. Ten eerste omdat het uiteraard een toepasselijke naam is voor een gebouw in een buurt met straatnamen van componisten.

Maar er is een tweede aspect. Het woord compositie is uit elkaar gehaald en er is ComPositie (in het Latijn is Com ‘samen’ en Posuit is ‘plek’) van gemaakt. De naam van het gebouw betekent dat het een plek is om samen te komen.

Een derde aspect waar de Piezo, de gemeente Zoetermeer en het ID college naar streven is dat mensen zich in ‘De ComPositie’ kunnen positioneren voor een plek in de samenleving.

ComPositie-04

Recent

Kom handwerken bij de Piëzo Ambachtenwerkplaats

Kinderen van de Piëzo TalentenAcademie bezoeken de Poffertjestuin

Repair Café Zoetermeer

Afsluiting Taalontmoetingen basisschool in Rokkeveen

Geef een reactie