Minister van Buitenlandse Zaken in gesprek over Europa bij Piëzo

In gesprek met de minister van Buitenlandse Zaken

Bij Stichting Piëzo in Zoetermeer gingen Zoetermeerders gisteren volop in gesprek tijdens een themadialoog van Kijk op Europa. Met elkaar en na afloop met Ben Knapen, de minister van Buitenlandse Zaken. Waarom? Omdat de regering zoveel mogelijk Nederlanders wil betrekken bij hun EU-plannen. Na een korte introductie van de minister begon het groepsgesprek. Aanwezigen vertelden waar zij binnen de EU kansen zagen, maar ook waar hun zorgen lagen.

Zo vond een van de deelnemers dat de EU meer verantwoordelijkheid moet nemen in het tegengaan van klimaatverandering:

“De EU moet koploper worden op klimaat. En vliegen moet duurder worden. Maar dat moet niet tot een tweedeling leiden tussen arm en rijk.”

Een andere deelnemer vond dat de afstand tussen de EU en de Nederlandse samenleving te groot is, waardoor beide elkaar niet genoeg begrijpen:

“De EU weet niet wat er in de samenleving speelt. De regels zijn niet begrijpelijk en moeten in duidelijker Nederlands worden verwoord.”

Ook werd besproken dat de EU een sterker machtsblok moet zijn, want stabiliteit en welvaart in de landen om ons heen betekent ook een stabieler en welvarender Nederland.

Minister Knapen: “Het beleid van de Europese Unie raakt de veiligheid, welvaart en het welzijn van alle Nederlanders. Daarom sprak ik in Zoetermeer bij stichting Piëzo met deelnemers aan een themadialoog van Kijk op Europa en vroeg hen naar hun mening over de rol van de EU. Ik kijk terug op een mooi en eerlijk gesprek.”

 

Recent

NLdoet in Wijktuin Noordhove

Voedingsquiz

Gezond koken met de diëtiste

Vogelhuisjes maken of kopen bij de Piëzo Ambachtenwerkplaats