Het tuinseizoen is door wethouder KlaasJan de Jong officieel geopend!

Project Visioen Buytenhaghe is een samenwerkingsverband tussen Stichting Piëzo, de gemeente Zoetermeer en Woonzorgcentrum Buytenhaghe (Vierstroom).
Kinderen van de Prinses Margrietschool en kinderen van buitenschoolse opvang van Kern Kinderopvang participeren in het project.
Het tuinseizoen is door wethouder KlaasJan de Jong officieel geopend!
De moestuin wordt onderhouden door lerende vrijwilligers van Piëzo en de kinderen hebben er hun schooltuintjes..De tuin is een leer- en ontwikkelplek voor iedereen!
Door Visioen wordt het wederzijdse contact tussen de bewoners van Buytenhage, wijkbewoners (lerende vrijwilligers via Piëzo) en organisaties (o.a. scholen) bevorderd.
Met het project wordt de buitenruimte en het aangrenzende groen van woonzorgzorgcentrum Buytenhage verbeterd.
Mensen met verschillende achtergronden en leeftijden uit de wijk worden samengebracht. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door De gemeente Zoetermeer en het Oranje Fonds.
Opening Tuinseizoen-06 Opening Tuinseizoen-08-2
Foto’s gemaakt door Henk Leentfaar

Recent

Ontdek Zoetermeer en omgeving op de fiets

Maatschappelijke Diensttijd voor jongeren

Fietscontrole voor het verkeersexamen

Een gezonde en volwaardige zomermaaltijd – voorlichting/workshop door de diëtiste bij inZet Centrum

Geef een reactie