Doe-coaches

Stichting Piëzo heeft het nieuwe project Doe-coaches gelanceerd met een lezing van een senioren coach. De Doe-coaches gaan ouderen die dat willen thuis helpen om op een leuke manier hun dag door te komen. Zij gaan met de ouderen in gesprek om te achterhalen waar zij plezier in hebben of hebben gehad. Samen verkennen zij de mogelijkheden die er zijn voor het opbouwen van activiteiten (hobby’s) en (nieuwe) sociale contacten. De zes dimensies van Positieve Gezondheid staan bij de contacten centraal, dit zijn lichamelijk welbevinden, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren.

De doe-coaches gaan op verzoek van ouderen zelf, mantelzorgers of hulpverleners bij ouderen thuis op bezoek. Voor Doe-coaches wordt actief samengewerkt met het Centrum voor Kunst en Cultuur, de Ambachtenwerkplaats, huisartsen, Palet Welzijn en Zoetermeer voor Elkaar.
Een beroep doen op een doe-coach loopt via de projectcoördinator Doe-coaches. Neem voor meer informatie of voor een aanmelding contact op met Gioia Conte via gioia@stichtingpiezo.nl of 079-3229453.

Recent

Soroptimistclub bezoekt de Piëzo Ambachtenwerkplaats

Kom handwerken bij de Piëzo Ambachtenwerkplaats

Voeding en diabetes- voorlichting door de diëtiste bij inZet Centrum

Een egelhuisje van de Piëzo Ambachtenwerkplaats voor de winnaar Landelijke Opschoondag