Voorlezer bij de VoorleesExpress Zoetermeer

Het is belangrijk dat kinderen worden voorgelezen. Buiten dat het heel gezellig is, leren ze er ook heel veel van. Ze leren veel nieuwe woorden en denken na over verschillende onderwerpen. Helaas zijn niet alle ouders in staat om hun kinderen voor te lezen. Vaak hebben ze zelf heel veel moeite met de Nederlandse taal. Of ze zijn zelf nooit voorgelezen en hebben geen idee hoe ze dat aan moeten pakken. De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang komt er een vrijwilliger bij een gezin thuis om voor te lezen en taalspelletjes te doen. Samen met de ouders streven we ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen.
Wil je ook voorlezer worden bij de VoorleesExpress Zoetermeer?

Meer informatie bij AnneMarie Hut, projectleider VoorleesExpress Zoetermeer; annemarie@stichtingpiezo.nl of 0611720398

 

Recent

Kinderen van de Piëzo TalentenAcademie op werkbezoek bij GameCity Zoetermeer

Diploma-uitreiking Piëzo en mboRijnland

Handgemaakte en duurzame producten in de Upcycle Store van de Piëzo Ambachtenwerkplaats

Kinderactiviteiten op vrijdagmiddag bij inZet in de zomervakantie