VoorleesExpress en gezinnen met een taalachterstand

13 JAAR ERVARING BIJ 30.000 GEZINNEN VoorleesExpress biedt unieke kijk achter de voordeur bij gezinnen met taalachterstand

Van 9 tot en met 15 september is het de Week van de Alfabetisering en wordt onder meer aandacht gevraagd voor het feit dat in Nederland 1 op de 10 kinderen de basisschool verlaat met onvoldoende taalbeheersing. Tegelijkertijd buigt de overheid zich over de beste aanpak van laaggeletterdheid. De VoorleesExpress verzamelt intussen haar praktijkervaringen met ruim 30.000 gezinnen waar kinderen opgroeien met een taalachterstand. In een speciale uitgave die later dit jaar verschijnt, delen we de geleerde lessen.

Op dit moment buigen de Ministeries van OCW, SZW, VWS en BZK zich over de vervolgaanpak TelMeeMetTaal, het landelijke meerjarenprogramma voor de aanpak van laaggeletterdheid. Een van de speerpunten is dat we beter moeten aansluiten op de diversiteit binnen de doelgroep en meer oog moeten hebben voor de thuisomgeving waarin kinderen opgroeien. De VoorleesExpress zet zich in om kinderen die een taalachterstand hebben extra aandacht te geven. Gedurende 20 weken komt een vrijwilliger 1 uur per week thuis bij een gezin. Hun ouders worden actief betrokken zodat zij de taalontwikkeling van hun kind zelf ook kunnen ondersteunen. In het dertienjarig bestaan van de VoorleesExpress zijn de vrijwilligers al bij meer dan 30.000 gezinnen over de vloer gekomen. Ze kregen een uniek kijkje achter de voordeur bij gezinnen die vaak moeilijk bereikbaar zijn en weten dan ook geen ander hoe de complexe praktijk vaak schuurt met de theorie. Contact en aandacht De VoorleesExpress wil graag inzicht geven in de lessen die medewerkers, vrijwilligers en de stichting geleerd hebben. Dit najaar verschijnt een speciale uitgave met verhalen van vrijwilligers die na jaren terugkeren naar het voorleesgezin. Ook zijn er verhalen bij van vrijwilligers die ‘hun’ gezin ook na het voorleestraject nog altijd regelmatig opzoeken. Al deze vrijwilligers weten dat – hoe goed je methodiek ook is – contact en aandacht zijn uiteindelijk de belangrijkste succesfactoren. Anne Heinsbroek, oprichter en directeur stichting VoorleesExpress: “Vrijwilligers die in staat zijn om écht contact te leggen met de ouders en het kind maken in de praktijk het verschil. We kunnen meer impact hebben als we ons meer zouden verdiepen in de behoeften en talenten van ouders van de kinderen die we willen bereiken. Nu maken veel interventies ouders, ongewild en onbewust, juist onzeker. De nadruk ligt op datgene wat ze níet kunnen en niet op hun kracht”.

Zoetermeer – VoorleesExpress coördinator Caroline van As weet als geen ander hoe belangrijk boeken zijn voor je ontwikkeling. “Iedereen koestert toch de verhalen uit je jeugd? Het stimuleert niet alleen je fantasie en taalontwikkeling, maar samen lezen zorgt ook voor een rustmoment waarop je echt aandacht hebt voor elkaar.” Als vrijwilliger van de VoorleesExpress las zij vorig jaar wekelijks voor aan de 5-jarige Zarah uit Irak. “Ze is stapelgek op sprookjes, ik hoef echt niet met iets anders bij haar aan te komen.” Met het voorlezen helpt Caroline niet alleen Zarah, maar het hele gezin. “Haar moeder vertelde me; ik heb van jou geleerd om echt met mijn kind te praten, om te vragen hoe het gaat. Dat vergroot haar zelfvertrouwen enorm.”

VoorleesExpress Zoetermeer wordt uitgevoerd door Stichting Piëzo. Voor meer informatie kunt u terecht bij projectleider AnneMarie Hut via 06-11720398 of door een mailtje te sturen naar zoetermeer@voorleesexpress.nl

Recent

Word voorlezer bij de VoorleesExpress en maak het verschil!

Egelopvang blij met de vele egelslaapzakjes

Kookworkshop voor kinderen bij inZet Buytenwegh

Kennissessie – Het belang van bewegen