Zorg in verbinding

Wijzelf Zorgcoöperatie heeft een computersysteem (een platform) waarmee vraag en aanbod van zorg kenbaar gemaakt kan worden. Wijzelf en Piëzo willen samenwerken om inwoners van Zoetermeer wegwijs te maken in het zelf regelen van hun zorgbehoeften (zonder tussenkomst van zorgorganisaties) en om deelnemers van Piëzo zelfstandig te laten werken via het platform. Daarvoor is het project Zorg in Verbinding gestart. 

Met Zorg in Verbinding willen Wijzelf en Piëzo het volgende bereiken;

  • De zelfredzaamheid van ouderen (en anderen) vergroten waardoor zij zelf de regie kunnen nemen bij het voorzien in hun zorgbehoeften.
  • Kansen creëren voor diverse doelgroepen om (betaalde) werk- of stageopdrachten uit te voeren via Wijzelf.
  • Mensen begeleiden in het actief worden op het Wijzelf platform en zo bij te dragen aan het zelfstandig kunnen werken via Wijzelf.

Voor wie?

Zorg in Verbinding wil mensen bereiken die begeleid worden door Piëzo (bijvoorbeeld deelnemers uit fase 3 of 4), met in het bijzonder:

  • Mensen die lerend vrijwilligerswerk doen.
  • Mensen die bezig zijn met een mbo 1 of 2 opleiding via Piëzo.
  • Mensen die via Piëzo een diploma behaald hebben op mbo-niveau 1 of 2, maar nog begeleiding nodig hebben in het vinden van werk/opdrachten.
  • Mensen die via de gemeente of andere instanties betrokken kunnen worden in dit project.
  • Mensen met een (zorg)hulpvraag die baat kunnen hebben bij aansluiting bij Wijzelf.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectcoördinator Anouk Logtenberg (anouk@stichtingpiezo.nl of 06-40537674)

Gerelateerd

Taalcoach

Betrokken ouder

Ouder & kindatelier

Mbo-2 Opleiding