Preventieve Armoedebestrijding

Met het project Preventieve Armoedebestrijding worden mensen thuis met hun financiën begeleid, in het bijzijn van een bezoekvrouw of -man. Deze bezoekvrouw of -man begrijpt de cultuur uit het thuisland en kan helpen met het oplossen van de taalbarrière. Eerst wordt gestabiliseerd, de administratie wordt samen met de deelnemer op orde gebracht, inkomsten en lasten worden in kaart gebracht, er wordt geleerd hoe betalingen te agenderen en waarom aflosafspraken (en je daaraan houden) zo belangrijk zijn. En ondertussen wordt nagegaan tegen welke problemen nog meer wordt aangelopen.

Signalen oppakken
Binnen de Piëzo-locaties is een laagdrempelige sfeer. Mensen vertrouwen elkaar en delen wat hen bezighoudt. Sociaal-Cultureel werkers, maar ook taal- en rekenvrijwilligers en bezoekvrouwen en -mannen kunnen door de contacten die er zijn financiële problemen vroegtijdig signaleren. Zij wijzen op de mogelijkheid van begeleiding bij hen thuis en zorgen voor warme overdracht naar de coördinator Preventieve Armoedebestrijding waarna een intakegesprek volgt en een traject start.

Training ‘Omgaan met geld’
Op verschillende Piëzo-locaties of op verzoek elders wordt de Nibud training ‘Omgaan met geld’ gegeven, in een periode van 8 weken. Deze training wordt gratis aangeboden en is voor iedereen toegankelijk. Je leert in een vertrouwde groep alles over hoe je goed met je geld om kunt gaan, je geeft tips aan elkaar en je leert alles over de sociale kaart van Zoetermeer (zodat je voortaan weet bij wie je moet zijn met welke vraag). Heel laagdrempelig, we houden er rekening mee dat je de Nederlandse taal of cultuur misschien nog lastig vindt. En als het te snel gaat, geef je dat gewoon aan. We gaan samen veel oefenen, omdat je nog het meeste leert in de praktijk.

Contactgegevens: Odette Panneman, coördinator Preventieve Armoedebestrijding
Aanmelden kan via mail: odette@stichtingpiezo.nl of telefoon: 06-36019137.

Gerelateerd

Computercursussen en computerinloop

Kinder Ambachtenwerkplaats

Betrokken ouder

Het Zangcadeau