Maatschappelijke Ondersteuning Studenten 

Het project Maatschappelijk Ondersteuning Studenten (MOS) is een project dat Stichting Piëzo uitvoert in opdracht van met mboRijnland. Medewerkers van Piëzo bieden studenten, die dat nodig hebben, professionele, individuele begeleiding. Deze studenten worden geselecteerd en aangemeld door school. De medewerker en student starten met kennismaking en intake. Aan de hand daarvan wordt bepaald op welke leefgebieden de student ondersteuning nodig heeft. De begeleiding is heel divers en vindt plaats waar nodig, bijvoorbeeld op school, thuis of op een vereniging. De begeleiders helpen de student bij het aanbrengen van structuur, gaan mee op gesprek bij andere instanties of verwijzen zo nodig door en helpen de student bij het bespreekbaar maken van zaken in zijn/haar omgeving. De thuissituatie wordt zoveel mogelijk betrokken, alsmede het brede netwerk en vrijwilligers van Piëzo. De betrokken medewerkers van Piëzo zijn ook elke woensdagmiddag aanwezig bij MboRijnland zodat zij zichtbaar en makkelijk bereikbaar zijn voor de studenten en docenten/mentoren.

Milou van Loenen,
milou@stichtingpiezo.nl,
06 11715238

 

Gerelateerd

Bezoekmannen en -vrouwen

Betrokken ouder

VoorleesExpress

De Zelfredzaamheidsroute