Doe-coaches

Iedere oudere wil graag op een leuke manier zijn of haar dag doorkomen. Ouderen die hier hulp bij nodig hebben kunnen een beroep doen op vrijwillige doe-coaches. Zij helpen en inspireren ouderen thuis met hun dagbesteding.

Doe-coaches zijn lieve vrijwilligers die affiniteit hebben met ouderen. Zij zijn bereid vrije tijd te steken in het ondersteunen van ouderen die het nodig hebben om hun leven meer kleur te geven en zo meer in hun kracht te staan. Doe-coaches gaan in gesprek met ouderen thuis om te achterhalen waar men plezier in heeft of heeft gehad. Samen verkennen zij de mogelijkheden die er zijn voor het opbouwen van activiteiten (hobby’s) en (nieuwe) sociale contacten.

De doe-coaches gaan op verzoek van ouderen zelf, mantelzorgers of hulpverleners bij ouderen thuis op bezoek. Voor Doe-coaches wordt actief samen gewerkt met het Centrum voor Kunst en Cultuur, de Ambachtenwerkplaats, huisartsen, Palet Welzijn en Zoetermeer voor Elkaar.

De doe-coaches kijken met de ouderen naar de zes dimensies van Positieve Gezondheid. De zes dimensies op een rij:

  • Lichamelijk welbevinden
  • Mentaal welbevinden
  • Zingeving
  • Kwaliteit van leven
  • Sociaal maatschappelijk participeren
  • Dagelijks functioneren.

Een beroep doen op een doe-coach loopt altijd via de projectcoördinator Doe-coaches. De projectcoördinator bepaalt vervolgens of er een vrijwillige doe-coach wordt ingezet.

Contactgegevens projectcoördinator Doe-coaches
Kirsten Cleij,
06-55217956,
kirsten@stichtingpiezo.nl

Dit project wordt financieel mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds, Fonds 1818 en Sluyterman van Loo (doorontwikkeling van Het Vonkje).

Gerelateerd

MaaltijdMaatjes 

Computercursussen en computerinloop

Betrokken ouder

Studieplekken