De ontwikkelmakelaar

In het project de Ontwikkelmakelaar worden deelnemers aan de PiëzoMethodiek gekoppeld aan organisaties in de stad om daar als vrijwilliger aan de slag te gaan. “De vrijwilligers hebben ervaring opgedaan in een Piëzo-locatie en zijn nu toe aan een volgende stap”, vertelt Nikki.“Denk bijvoorbeeld aan een vrijwilligersplek in het Stadstheater, bij de Wereldwinkel of op een school. Met deze stap doen vrijwilligers op een voor hun nieuwe plek veel ervaring op waar ze nu maar ook later nog veel aan zullen hebben

Nieuwe mogelijkheden in de stad
De ontwikkelmakelaar is een belangrijke schakel in het meedenken met organisaties en verenigingen hoe invulling gegeven kan worden aan hun behoefte aan vrijwillige inzet en het daaraan koppelen van lerende vrijwilligers van Piëzo. Naast het koppelen van deelnemers zorgt Nikki er ook voor dat er meer ontwikkelplekken in de stad komen. Nikki: “Ik ben met organisaties in gesprek om te kijken of zij toch niet een plek hebben voor een ‘lerend vrijwilliger.’ Vaak hebben de organisaties al wel een plek voor een vrijwilliger maar is die heel erg ingericht vanuit een organisatie. Wij willen samen met organisaties gaan kijken wat de ontwikkelbehoefte van de vrijwilliger is en of de organisatie daar begeleiding aan kan bieden. Vaak denken organisaties dat de begeleiding heel veel tijd kost en dat ze daardoor geen plek kunnen bieden. Wat ik ze wil laten zien is dat deze vrijwilligers, fase 3 van de PiëzoMethodiek, met een klein beetje begeleiding al heel goed voor het bedrijf kunnen zijn en dat er daardoor een win-win situatie ontstaat voor zowel de organisatie als de vrijwilliger.”

Ontwikkelplekken beschikbaar
Heb jij binnen jouw organisatie leuke plekken voor vrijwilligers om aan de slag te gaan? Laat het ons weten!

Gerelateerd

Buitenschoolse activiteiten/ Brede School

Kunstuitleen

Entreeopleiding

Voel je goed

Voel je goed