De ontwikkelmakelaar

In het project de Ontwikkelmakelaar worden deelnemers aan de PiëzoMethodiek gekoppeld aan organisaties in de stad om daar als vrijwilliger aan de slag te gaan. De vrijwilligers hebben ervaring opgedaan in een Piëzo-locatie en zijn nu toe aan een volgende stap. Met deze stap doen vrijwilligers op een voor hen nieuwe plek veel ervaring. Daar hebben ze in een latere fase nog veel aan. Er zijn onder andere mogelijkheden voor vrijwilligerswerk bij het Stadstheater, de Wereldwinkel en op diverse scholen.

Nieuwe mogelijkheden in de stad
De ontwikkelmakelaar is een belangrijke schakel in het meedenken met organisaties en verenigingen hoe invulling gegeven kan worden aan hun behoefte aan vrijwillige inzet en het daaraan koppelen van lerende vrijwilligers van Piëzo. Naast het koppelen van deelnemers zorgt de ontwikkelmakelaar er ook voor dat er meer ontwikkelplekken in de stad komen. De ontwikkelmakelaar gaat met organisaties in gesprek om te kijken of zij toch niet een plek hebben voor een ‘lerend vrijwilliger. Vaak hebben de organisaties al wel een plek voor een vrijwilliger maar is die heel erg ingericht vanuit een organisatie. De ontwikkelmakelaar kijkt samen met organisaties wat de ontwikkelbehoefte van de vrijwilliger is en of de organisatie daar begeleiding aan kan bieden. Vaak denken organisaties dat de begeleiding heel veel tijd kost en dat ze daardoor geen plek kunnen bieden. Wat de ontwikkelmakelaar ze wil laten zien is dat deze vrijwilligers, fase 3 van de PiëzoMethodiek, met een klein beetje begeleiding al heel goed voor het bedrijf kunnen zijn en dat er daardoor een win-win situatie ontstaat voor zowel de organisatie als de vrijwilliger.

Ontwikkelplekken beschikbaar
Heb jij binnen jouw organisatie leuke plekken voor vrijwilligers om aan de slag te gaan? Laat het mij weten!

Femke Boerkamp, ontwikkelmakelaar

femke@stichtingpiezo.nl

0646872086

Gerelateerd

Vrouw in Actie

Piezo ouder en kindatelier

VoorleesExpress

Taalontmoeting

Piëzo TalentenAcademie