Palensteiners maken actief gebruik van ‘leer- en ontwikkelplek’

Op de Dag van Palenstein organiseerden de Stichting Piëzo samen met deskundigen van het Leerwerkloket en Context een ‘leer- en ontwikkelplek’ voor wijkbewoners uit Palenstein.
Er was informatie over mogelijkheden op de opleiding- en arbeidsmarkt door het leerwerkloket en wat stichting Piëzo kan bieden voor mensen om zich (verder) te ontwikkelen.
Context gaf tips en adviezen over ‘hoe je lekker in je vel kunt zitten om datgene te gaan ondernemen wat je graag wilt’.

In het kader van de week van de alfabetisering werden door taalvrijwilligers van Piëzo taaltoets afgenomen. Het thema van de week van de alfabetisering is: ‘Boek je toekomst!’.
Veel wijkbewoners maakten gebruik van de mogelijkheid om hun taalniveau te laten toetsen.

leren

studeren

Recent

Kookgroep voor mannen bij inZet

Techniekvrijwilligers voor de Brede School

Taalvrijwilligers gezocht

Taal & Toekomst verlengd!

Geef een antwoord